Susanne Mortensen

Get Adobe Flash player

Jeg er dybt taknemlig for den tillid, som så mange vælgere har vist mig, ved at stemme personligt på  mig! 1000 TAK!

Jeg har en stærk fornemmelse af, at mange har sat deres kryds ved mig i håb om, at jeg kunne fortsætte som formand for Social- og Sundhedsudvalget. I det politske magtspil ifm konstitueringen, blev det desværre ikke sådan.

Jeg kan se frem til nye opgaver, som jeg vil varetage lige så seriøst og ansvarligt, som jeg plejer.

 

Viceborgmester, gruppeformand, daglig leder af Træning & Aktivitet, udvalgsformand og et hav af bestyrelser – kan én person klare det?

 

Interview med viceborgmester Susanne Mortensen

 

Af Per Laursen, medlem af Konservativ Vælgerforenings bestyrelse

 

Man taler tit om Super-Woman med lidt skelen til Superman. Det er helt sikkert, at Susanne Mortensen er en klon af Super-Woman. – Allerede i forarbejdet til vores interview blev jeg helt stakåndet over de mange hverv Susanne har, så mit første spørgsmål var, hvordan klarer du alt det? Svaret kom prompte, jeg klarer det kun, fordi jeg forstår at skille arbejde og den sparsomme fritid ret kontant. Min kalender er fyldt op til bristepunktet, men vores private hjem er min oase. Der kobler jeg af. Jeg har et ualmindelig dejligt og varmt familieliv med min mand Kim og vores to voksne sønner, og så holder jeg mig i form ved ugentlige løbeture i vores skønne natur. Ofte løser jeg komplicerede problemer mens jeg løber, tilføjede Susanne.

 

Nu hjælper det jo også, at jeg er godt inde i stoffet. Jeg har arbejdet i byrådet siden 2002 og kender efterhånden til bunds det kommunale arbejde. Jeg er formand for Social- og Sundhedsudvalget og næstformand i Økonomiudvalget. To meget krævende opgaver, hvor jeg er med til at administrere kommunens overordnede økonom og i SSU, som er en af de tungeste poster på budgettet.

 

Men det må da også være en hjælp, at du løbende har efteruddannet dig. Helt sikkert, svarede Susanne. Ud over min merkonomuddannelse afsluttede jeg en Master of Public Governance på CBS den 5. januar i år. Ikke uden en vis stolthed fortalte Susanne, at studiet blev vellykket gennemført som deltidsstudie på 2½ år mod normeret til 2 år som fuldtidsstudie. 

 

Men Susanne, det hele begyndte i et socialdemokratisk hjem i Haderslev, og pludselig rejser du til København for at uddanne dig til fysioterapeut. – Ja det var en omvæltning, men uddannelsen ville jeg rigtig gerne have, så jeg flyttede hjemmefra, og faktisk flyttede jeg sammen med Kim. Stille og roligt voksede de konservative værdier i mig. På en eller anden måde har jeg også altid haft et ledergen i mig, fortsatte Susanne. I skolen var jeg formand for elevrådet, og i mit arbejdsliv avancerede jeg hurtigt til ledende stillinger. Nu er jeg leder af rehabilitering i Ballerup kommune. Og så må jeg nok tilføje, at jeg altid arbejder målrettet for at løse de opgaver, jeg sætter mig. Jeg er vedholdende i mit arbejde, nogen vil måske sige lidt stædig. Det gør ikke noget, for målet er at få løst de opgaver, man bliver stillet overfor. Og ja ofte sætter jeg hælene hårdt i for at fremme mine konservative synspunkter. Det har Ole Bondo vist også bemærket, udtaler Susanne med et lille smil.  Men læg mærke til, at jeg også søger de helt nødvendige kompromisser. Det er helt vitalt for at få et demokratisk samfund til at virke og derfor er jeg ikke tilhænger af topstyring baseret ensidigt på egne partipolitiske ideer. I byrådet skal der på fornuftig vis vises hensyn til alle borgerne men naturligvis ser jeg gerne at beslutninger er baseret på flest mulige sunde konservative værdier.

 

Nu tager kampen om Kommunalvalget den 21. november fart. Hvorfor skal vi egentlig have en konservativ borgmester og et blåt styre? – det går jo meget godt! Og så kom der ekstra glød i Susannes øjne. Jo det skal vi, fordi vores konservative værdier efter min overbevisning, er det sundeste grundlag i vores samfund.  Vi skal forvente, at hver enkelt både kan og gerne vil tage ansvar for sin egen tilværelse. Vi skal understøtte de som har behov for hjælp, men vi skal ikke administrere dem, og så må jeg tilføje, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Nej tak til planøkonomi. Vi skal have orden i kommunens økonomi, og noget så almindeligt, så skal fornuften råde i Byrådets arbejde. – Jo vi skal have konservativt styre i Furesø på samme måde som vi gennem en menneskealder havde det i Værløse og for den sags skyld også i Farum. Se på de mennesker der bor i kommunen. Et stort flertal efterlever de konservative værdier, bemærker Susanne.

 

Selv om det ærgrer dig, at du ikke kunne slå Ole Bonde ved sidste valg, så er du stadig kampklar? Ja det kan du stole på. Jeg vil fighte for de konservative værdier. Vi har nu sammensat en super konservativ kandidatgruppe, hvor vi skal arbejde som et team, men det bliver alligevel ekstra sjovt at komme til at arbejde sammen med min søn Jacob, som stiller op for konservative for første gang, slutter Susanne med et stort smil!

Hold da op. Der skal en stærk fysik og psyke til at klare alle de opgaver. Heldigvis har Susanne begge dele og dertil et godt humør. Held og lykke Susanne jeg glæder mig til at se dig helt fremme i Byrådet igen!

 Jeg bliver jævnligt mødet med spørgsmål eller antagelser omkring ”at jeg ikke stiller op”. Tror det måske hænger sammen med en overskrift i Furesø Avis ”Susanne Mortensen trækker sig”.

Derfor:

Jo – jeg genopstiller. Jeg er opstillet som nr. 2 på den konservative liste.

 I min lange proces frem mod den endelig beslutning om ikke, at stille op som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti her i 2017, har mit fokus været på partiet. Jeg ønsker først og fremmest, at Det Konservative Folkeparti opnår det bedst mulige valgresultat.

Jeg er dog slet ikke klar til at slippe det politiske arbejde, som jeg sætter umådelig stor pris på. Derfor genopstiller jeg på liste C og jeg håber, at vælgerne vil støtte mit kandidatur, så jeg kan fortsætte byrådsarbejdet og ikke mindst min opgave som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg er fortsat meget optaget af, at medvirke til at skabe resultater for Furesø og herunder, at opnå de bedst mulige politiske resultater set med konservative øjne.

Derfor:

Jeg håber på din personlige stemme den 21.11.2017.

 

Copyright © 2014 Susanne Mortensen

All Rights Reserved.