• Hvorfor er jeg konservativ.
  Jeg er konservativ blandt andet fordi jeg tror på, at alle mennesker har ressourcer, at langt de fleste kan og ønsker, at klare sig selv. Vi har alle forskellige problemer og udfordringer og heraf er der nogle af os, som har behov for hjælp/støtte fra fællesskabet i kortere eller længere perioder af livet. Hjælp/støtte skal efter min mening ydes med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer på en respektfuld måde. Vi har alle et ansvar både for os selv og vore nære, men også overfor fællesskabet. Dette er for mig udtryk for et positive og anerkendende menneskesyn, og det falder helt i tråd med mine personlige værdier. Jeg er stor tilhænger af en sund tilgang til prioriteringer "tæring efter næring" - en mulighed og en nødvendighed, som led i at kunne sikre relevante velfærdsydelser, opnå effektiv drift og have styr på økonomien. Som konservativ er jeg opmærksom på, om en effektiv drift og et godt serviceniveau, levner plads til at skatten sættes ned. Vi konservative smider dog ikke regninger i børneværelset. Jeg er derfor naturligvis også optaget af, at vi hver især påtager os medansvaret for, at passe på vores fantastiske natur og sårbare miljø.

  Holdninger.
  Jeg lægger vægt på, at tænke i helheder og at beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag.
  Jeg har fokus på, at vi udnytter ressourcerne effektivt og kvalificeret, så vi kan sikre borgerne et godt serviceniveau. Det betyder også, at vi hele tiden skal tænke nyt og lære af, hvad "de bedste gør bedst" - og ikke mindst skal vi turde prioritere.
  Jeg mener, at vi som kommune skal medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for at drive virksomhed i Furesø Kommune. Jeg lægger vægt på etablering og fastholdelse af godt samarbejde, løbende konstruktiv og løsningsorienteret dialog med vores lokale erhvervsdrivende.

  Forebyggelse (i bred forstand) er en del af svaret på fremtidens udfordringer. Herunder mener jeg:

  • At alle børn og unge skal udfordres gennem livet og have mulighed for at udfolde deres potentiale. Dette er afgørende for, hvordan de hver især - og hvordan vi som fællesskab - klarer fremtidens udfordringer. Daginstitutioner og ikke mindst skolerne spiller her en afgørende rolle, og derfor er det vigtigt for mig, at institutioner og skoler har de rette forudsætninger og rammer, at vores dygtige medarbejdere hele tiden dygtiggøre sig, så vi som fællesskab kan løfte denne opgave. Jeg er stor tilhænger af rummelighed og inklusion, men alting har en grænse. Målet er, at ethvert barn/ung udfordres under rette vilkår og med den rette faglighed uanset, om det er et barn/en ung med behov for særlig støtte, et barn/en ung indenfor det vi kalder "normalområdet", eller om det er et barn/en ung som har sælige talenter.
  • Vi alle har et eget ansvar for (med udgangspunkt i de ressourcer vi har) at gøre vores for at forebygge (kronisk) sygdom, at udskyde debut for, eller forværring af sygdom, for at opnå flest mulige leveår, hvor vi klarer os med mindst mulig hjælp. Som politikker vil jeg være med til at understøtte den enkeltes og fællesskabets muligheder for at påtage sig sin andel af dette. Heldigvis kan vi se, at vi lever længere og at langt de fleste klarer sig selv, men det er ikke en selvfølge. Derfor må vi alle gøre vores - og være åbne overfor nye muligheder. Vi skal opnå, at flest mulige fortsat kan klare sig uden hjælp, så vi kan sikre hjælpen til de, som har/får behov for kommunale ydelser.
  • Livet skal kunne leves hele livet i Furesø. Det betyder blandt andet, at vi skal have boliger, som matcher skiftende behov gennem livet og herunder eventuelle ændringer i funktionevnen. Vi skal give borgerne mulighed for at træffe sunde valg og holde sig aktive livet igennem.

  Jeg lægger vægt på dialog og bidrager aktivt og konstruktivt ift at opnå politiske kompromiser - i fællesskab kan vi finde de bedste løsninger. Det både internt i Furesø, men også i forhold til andre kommuner, regionen og andre samarbejdspartnere. Vi kan ikke løfte alle opgaver "hver især" så samarbejde med andre - herunder om opgaver på sundhedsområdet - bliver en del af fremtidens løsninger.

  Som kommune har vi også et ansvar som peger indad, nemlig i forhold til, at tage vare på egne medarbejdere. Det forudsætter blandt andet en god personalepolitik, fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og trivsel. Dygtige medarbejdere, som har de rette faglige og personlige kompetencer er afgørende for, hvordan vore borgere og samarbejdspartnere oplever samarbejdet og kontakten til kommunen.
 • Tillidsposter som medlem af Furesø Byråd pr. 1.1.2018:

  Næstformand i udvalget for skole og ungdomsuddannelser.
  Medlem af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

  Formand for/medlem af (i regi af Furesø Byråd):
  • Formand for Gedevasevangs bestyrelse
  • Repræsentantskabet HMN Naturgas I/S
  • Værløse Varmeværk
  • Ryetbos bestyrelse

  Medlem af (udpeget af KKR Hovedstaden):
  • Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi
 • Susanne Mortensen

  Privat
  • Jeg er født i Haderslev, hvor jeg boede frem til 1977.
  • Gift med Kim i 1983. Sammen har vi 2 sønner.
  • Vi flyttede til Værløse i 1986.
  Jeg har været medlem af/formand for forskellige institutionsbestyrelser op gennem mine to drenges børneår.

  Uddannelser:

  • Januar 1978 - 1981: Skolen for Fysioterapeuter i København.
  • Maj 2001: Merkonom i linjen "Personaleudvikling" fra Handelsskolen i Ballerup.
  • Januar 2017: Master of Public Governance fra CBS

  Civile erhverv:
  • Fysioterapeut på Glostrup Hospital 1981 - 1990.
  • Siden marts 1990 ansat i Ballerup kommune (lederstillinger).
  • Tiltrådte min aktuelle stilling i Ballerup kommune som afdelingsleder for "Træning & Aktivitet" den 15.10.2009.>
  Kommunalbestyrelse/Byråd - tillidsposter kort fortalt:
  • Januar 2002: Medlem af Kommunalbestyrelsen i Værløse, medlem af Socialudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget.
  • Januar 2006: Næstformand for Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune1. viceborgmester, formand for Social- og Sundhedsudvalget, næstformand i Økonomiudvalget.
  • Januar 2007: Medlem af Furesø Byråd, 1. viceborgmester, formand for Social- og Sundhedsudvalget, næstformand i Økonomiudvalget.
  • Januar 2010: Medlem af Furesø Byråd, 1. viceborgmester, formand for Social- og Sundhedsudvalget, næstformand i Økonomiudvalget.
  • Januar 2014: Medlem af Furesø Byråd, 2. viceborgmester, formand for Social- og Sundhedsudvalget, næstformand i Økonomiudvalget.
  • Januar 2018: Medlem af Furesø Byråd, næstformand i udvalget for skole og ungdomsuddannelser, medlem af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.
 • Cookie vejledning

  Cookie er en tekstfil, som bliver gemt på din computer, når du går ind på en hjemmeside. En cookie er ikke et program og kan derfor ikke skade eller give virus. Cookies indeholder ingen data om dig, men er blot et unikt nummer, der bruges til at identificere, hvilke maskine dataoplysninger skal sendes til.

  Hvordan bruger vi cookies Vi anvender cookies til at undersøge, hvem der besøger vores hjemmeside og hvilke sider, der besøges. Disse oplysninger anvender vi til at optimere og forbedre vores hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig og overskuelig. På den måde får vi informationer om, hvilke sider der fungerer godt, og hvilke sider vi bør lave om.
  Vores statistiksystem opsamler information via cookies. Det fortæller os bl.a., hvor mange besøgende vi har på vores hjemmeside.

  Gider du ikke have, at der ligger cookies på din computer, så er her en kort guide til, hvordan du sletter dem - og blokkerer for, at de kommer igen.
  Hvis du vælger at blokere for alle cookies, er det ikke sikkert, at de hjemmesider du besøger virker.

  Firefox For at slette alle cookies, webestedsdata og cache skal du klikke på Menuknappen -> Indstillinger -> Privatliv & sikkerhed og find afsnittet Cookies og webstedsdata. Klik på knappen Ryd data og en dialogboks vises. Sæt flueben ud for begge punkter og klik på knappen Ryd.
  For at blokere cookies skal du klikke på Menuknappen -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tiltand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

  Microsoft Edge For at slette cookies skal du vælge Indstillinger med mere -> Indstillinger -> Persondata, Søgning og tjenester. Under Ryd browserdata skal du klikke på Vælg, hvad der skal ryddes. Sæt flueben ved Cookies og andre data om websted og vælg derefter Ryd nu.
  For at blokere cookies skal du vælge Indstillinger med mere -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger. Under punktet Cookies kan du vælge at blokere alle cookies.

  Chrome For at slette cookies skal du i trykke på Chrome -> Indstillinger-> Avanceret. Klik på Indstillinger for websites -> Cookies og websitedata -> Se alle cookies og websitedata -> Slet alle. Bekræft ved at klikke på Ryd alle.
  For at blokere cookies skal du trykke på Chrome -> Indstillinger-> Avanceret. Klik på Indstillinger for websites -> Cookies og websitedata. Slå Tillad, at websites gemmer og læser cookiedata (anbefales) fra, hvis du ønsker at blokere cookies.

  Safari For at slette cookies skal du i trykke på Safari -> Indstillinger. Klik på Anonymitet og tryk på Administrer webstedsdata... Så får du en liste over alle de webesteder, der har gemt data om din adfærd. Tryk på Fjern alle.
  For at blokere cookies skal du trykke på Safari -> Indstillinger. Klik på Anonymitet og sæt flueben ved Bloker alle cookies.
Susanne

"Kontakt mig på +45 52 67 52 53"

Susanne Mortensen